ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่อัลฟ่า อิเล็คทริคได้รับเสมอมา

เป็นเวลากว่าครึ่งทศวรรษที่ บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ได้มุ่งมั่น ทุ่มเท สร้างสรรค์ระบบวิศวกรรมต่างๆไว้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้า ประตูระบายน้ำ โรงงานอุตสหกรรม คอนโดมิเนียม และสาธารณูปโภค ให้เกิดสมบูรณ์ เหมาะสมกับสถานที่เหล่านั้น จนเกิดเป็นความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ให้ อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง เดินหน้าพัฒนาธุรกิจต่อไปได้อย่างเต็มภาคภูมิ

INFRASTRUCTURE
ระบบวิศวกรรมสาธารณูปโภค ที่สามารถรองรับงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์

PUBLIC BUILDING
ระบบวิศวกรรมคุณภาพสำหรับอาคาร ที่เน้นการใช้งาน และความปลอดภัย

FACTORY
ระบบวิศวกรรมที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับการใช้งานในทุกโรงงานอุตสาหกรรม

For more information please contact us