ตำแหน่ง : Foreman

ตำแหน่งงาน : Foreman
จำนวนตำแหน่ง : หลายอัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ
เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

สวัสดิการ
– ปรับเงินประจำปี
– โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
– ชุดยุนิฟอร์ม
– รองเท้า Safety
– Sports day
– งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
– ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่ง)
– ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
– ค่าเดินทาง (บางตำแหน่ง)
– ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
– ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
– เบี้ยขยัน
– ฝึกอบรมพัฒนาความรู้
– วันลาพักร้อน 6 วัน/ปี
– วันลากิจ 6 วัน/ปี
– วันลาภรรยาคลอดบุตร 7 วัน
– วันลาอุปสมบท 15 วัน
– วันลาสมรส 3 วัน
– วันลาจัดการงานศพ 5 วัน

รายละเอียดงาน
– ถอดแบบสั่งของ
– จัดทำรายงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– สรุปตรวจสอบรายการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งให้ผู้จัดการโครงการ
– ดูแลการประกอบและติดตั้งชิ้นงานให้เป็นไปตาม specification และเป็นไปตามแบบที่ได้ approve จากลูกค้า
– อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ (ปี) : อายุ 25 ปี
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมระบบไฟฟ้า ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
– มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ ขยัน และซี่อสัตย์
– สามารถอ่านแบบ ถอดแบบได้
– สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
– สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตาม schedule ได้

ติอต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท อัลฟ่าอิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
33/101 หมู่ 10 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร 02-752-5015-17 ต่อ 18 มือถือ 062-601-2688 & 063-272-646 (คุณต้อม & คุณเชอรี่)
แฟกซ์ : 02-752-2296