webmaster

About webmaster

This author webmaster has created 44 entries.

ตำแหน่ง : Admin QS

ตำแหน่งงาน : Admin QS จำนวนตำแหน่ง : 1 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : Procurement Engineer

ตำแหน่งงาน : Procurement Engineer จำนวนตำแหน่ง : 9 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : Store

ตำแหน่งงาน : Store จำนวนตำแหน่ง : 2 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : Draftsman

ตำแหน่งงาน : Draftsman จำนวนตำแหน่ง : 1 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : Worker

ตำแหน่งงาน : Worker จำนวนตำแหน่ง : หลายอัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : Project Engineer

ตำแหน่งงาน : Project Engineer จำนวนตำแหน่ง : 3 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : Project Manager

ตำแหน่งงาน : Project Manager จำนวนตำแหน่ง : 2 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : Safety

ตำแหน่งงาน : SAFETY จำนวนตำแหน่ง : 2 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพฯ และ สมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวนตำแหน่ง : 1 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำไซต์งาน) จำนวนตำแหน่ง : 4 อัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน : จังหวัดกรุงเทพมหานคร เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์