ELECTRICAL AND
COMMUNICATION SYSTEM

ให้บริการรับเหมาติดตั้ง ออกแบบและให้คำปรึกษา ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร อย่างครบวงจร อาทิ แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง, หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง, แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ, ระบบโทรศัพท์, ระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ, ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ, ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ด้วยทีมวิศวกรและช่างไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ทางด้านงานระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะ มีทีมงานได้รับการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านเทคนิคการติดตั้ง ทำงานเป็นทีม เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

GALLERY

ENGINEERING SOLUTION

For more information please contact us