พ.ศ. 2555

ก่อตั้ง บริษัท อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด