พ.ศ. 2556

เริ่มต้นการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่แบรนด์ MENNEKES