webmaster

About webmaster

This author webmaster has created 44 entries.

Draftsman M&E (เขียนแบบไฟฟ้า & เครื่องกล)

ตำแหน่งงาน : Draftsman M&E (เขียนแบบไฟฟ้า & เครื่องกล) จำนวนตำแหน่ง : หลายอัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : QS Engineer / Estimate Engineer

ตำแหน่งงาน : QS Engineer / Estimate Engineer จำนวนตำแหน่ง : 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : Foreman

ตำแหน่งงาน : Foreman จำนวนตำแหน่ง : หลายอัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : Admin Site

ตำแหน่งงาน : Admin Site จำนวนตำแหน่ง : หลายอัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงาน : ผช.ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวนตำแหน่ง : 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : Site Engineer

ตำแหน่งงาน : Site Engineer จำนวนตำแหน่ง : หลายอัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์