webmaster

About webmaster

This author webmaster has created 42 entries.

Draftsman M&E (เขียนแบบไฟฟ้า & เครื่องกล)

ตำแหน่งงาน : Draftsman M&E (เขียนแบบไฟฟ้า & เครื่องกล) จำนวนตำแหน่ง : หลายอัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : QS Engineer / Estimate Engineer

ตำแหน่งงาน : QS Engineer / Estimate Engineer จำนวนตำแหน่ง : 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : Foreman

ตำแหน่งงาน : Foreman จำนวนตำแหน่ง : หลายอัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : Admin Site

ตำแหน่งงาน : Admin Site จำนวนตำแหน่ง : หลายอัตรา สถานที่ปฎิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตำแหน่งงาน : ผช.ผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวนตำแหน่ง : 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

ตำแหน่ง : Site Engineer

ตำแหน่งงาน : Site Engineer จำนวนตำแหน่ง : หลายอัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : ถนนเทพารักษ์ กม.16 จังหวัดสมุทรปราการ เงินเดือน (บาท) : ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์

กิจกรรมปีใหม่

ALPHA TEAM 2017 / 23 December 2017 / ณ สนามกีฬา ภูติอนันต์ 2 กิจกรรมช่วงเช้า – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / กิจกรรมวอร์ 08.00 น. หลังการรับประทานอาหารกลางวัน ขอให้พนักงานรวมอยู่ในจุดนัดหมายของทีม เพื่อทำการเริ่มกิจกรรมต่อในช่วงบ่าย 09.00 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ประจำปี 09.30 น. เริ่มกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และวอร์คแรลลี่ โดยจะมีการแบ่งกลุ่ม / แบ่งสี ออกเป็น 4 กลุ่ม 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันเป็นอาหารแบบบุฟเฟต์