ELECTRICAL AND COMMUNICATION SYSTEM

บริการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร อย่างครบวงจร ด้วยทีมวิศวกรและช่างไฟฟ้าที่มีทั้งทักษะประสบการณ์ทางด้านงานระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะ สามารถออกแบบงานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบริการสร้างแบบภาพ 3 มิติการติดตั้ง

SANITARY AND FIRE PROTECTION SYSTEM

บริการรับเหมาติดตั้ง พร้อมให้คำปรึกษาด้านระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัยฯลฯ ได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐาน พร้อมการวางระบบสุขาภิบาลที่เป็นระบบเหมาะสมและเอื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งานจริง

AIR CONDITION AND VENTILATION SYSTEM

บริการรับเหมาติดตั้ง ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ อย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นระบบแอร์ ระบบเครื่องทำน้ำเย็น ระบบควบคุมอากาศภายในอาคารอัตโนมัติ ฯลฯ ควบคุมดูแลโดยทีมวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญ

Why us?

เพราะที่ Alpha Electric Engineering

เรามีทีมวิศวกรด้านระบบวิศวกรรมที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน สามารถสร้างสรรค์ระบบให้แก่ลูกค้าได้อย่างหลากหลาย

เพราะที่ Alpha Electric Engineering

เรารับฟังทุกความต้องการ พร้อมมอบคำแนะนำและเลือกสรรรูปแบบของระบบการดำเนินการโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างความพึงพอใจและมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า

เพราะที่ Alpha Electric Engineering

เราเลือกสรรแต่สินค้ามีมาตรฐานมาให้บริการแก่ลูกค้าของเรา อีกทั้งเรายังได้รับการยอมรับและแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณภาพดีจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลกอีกมากมาย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เราพร้อมให้คำปรึกษาโดยทีมวิศวกรผู้มีความชำนาญด้านระบบวิศวกรรมที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนาน

Find a high quality constructor for your project?

ครบถ้วนงานด้านระบบวิศวกรรม ด้วยสินค้าและการบริการอย่างมืออาชีพ
ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ฉับไว

We love our customers

Our clients